Regulamin

Wymiary:

Wszystkie koszulki mierzone są z przodu. Wielkość rozmiaru jest wyświetlana przy produkcie. Prosimy zwracać uwagę na rozmiary i wymiary poszczególnych produktów, zachęcamy do porównania wymiarów ze swoimi ubraniami, ułatwi to państwu wybór oraz zminimalizuje ryzyko zamówienia niewłaściwego produktu.

Wymiary mogą nieznacznie odbiegać +/- 2 cm. (około 5%)

Regulamin

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 22.09.2016 r.

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę

MPRO Maćkowski Przemysław, ul. Boczna 15 A. 95-200 Pabianice, NIP: 7311869028. REGON 7311869028

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym mprostore.pl, zwanym dalej kupującym, a MPRO Maćkowski Przemysław zwanym dalej sprzedawcą.

Każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem paragonu lub rachunku. Podmiot zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towaru i usług).

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w sklepie internetowym mprostore.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia kupujący oraz klient są synonimami.

Każdy kupujący który dokonał zakupu w sklepie internetowym mprostore.pl jest obowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.

II. Przedmiot Sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego mprostore.pl

Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży lub zmiany cen produktów.

W zależności od typu i ustawień monitora, kolory oraz projekty przedstawione na zdjęciu, mogą się różnić od rzeczywistych.

Wszystkie produkty, które oferuje sklep internetowy mprostore.pl są fabrycznie nowe, nie posiadają wad fabrycznych. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które zostaną oznaczone. Złożenie zamówienia w sklepie pociąga za sobą z zastrzeżeniem przepisów poniższych obowiązek zapłaty na rzecz sklepu ceny za towary objęte zamówieniem. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu sklep mprostore.pl.

Klient posiada prawo wyboru opcji dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

Za zamówienia kupujący może zapłacić w następujący sposób:

– przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

– za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera.

Nie ponosimy odpowiedzialności za źle wypełnione formularze po zakupowe tj. dane adresowe itp.

W przypadku wyboru przez kupującego formy płatności za towar:

a) Przelewem – kupujący jest zobowiązany do zapłaty za towar. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedawcy, sprzedawca zobowiązuje się do wysłania towaru na podany przez kupującego adres.

b) Za pobraniem – kupujący zobowiązany jest po złożeniu zamówienia zapłacić za towar u kuriera gotówką.

III. Realizacja zamówienia

Kupujący może składać zamówienia poprzez sklep internetowy mprostore.pl żeby tego dokonać kupujący musi się zarejestrować oraz zaakceptować regulamin sklepu.

Kupujący dokonując rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie mprostore.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie, choć jest to konieczne do realizacji umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnia zmian w regulaminie. Transakcje dokonane przed zmianą regulaminu odbywają się na starych zasadach.

Okres ważności zamówienia to 10 dni. Po tym czasie zamówienia zostaną automatycznie anulowane.

Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie kupującemu na adres e-mail wskazany przez kupującego.

IV. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.Użytkownicy strony mają dostęp do swoich danych osobowych poprzez panel klienta zabezpieczony loginem i hasłem. Hasło składa się minimum 9 znaków, musi zawierać małe i wielkie litery, cyfr oraz znaki specjalne jak: ! ” ? $ % ^ & ). Podczas tworzenia hasła użytkownik jest informowany o sile hasła. Nie jest wymuszana zmiana hasła.

7.Strona/sklep posiada certyfikat SSL Let’s Encrypt zapewniający szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem strony. Gwarantuje zachowanie poufności danych całej komunikacji.

V. Dostawa

Dostawa produktów realizowana w sklepie internetowym mprostore.pl jest prowadzona na terenie Polski.

Dostawa towaru następuje w momencie wysyłki towaru z magazynu firmy MPRO Maćkowski Przemysław

Zakupione towary są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. Nabywając towar Kupujący udziela pełnomocnictwa firmie MPRO Maćkowski Przemysław, NIP: 7311869028, na zawarcie umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską na świadczenie usługi w imieniu Kupującego, związanej z przesyłką zakupionego towaru.

Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
Towar wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty.  Przewidywany czas realizacji zamówienia 48h do 5 dni, nie wliczając czasu potrzebnego na wysyłkę. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze. Jeżeli czas oczekiwania będzie dłuższy, poinformujemy klienta drogą mailową lub telefoniczną.

W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem lub Poczty Polskiej kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnego przesyłki.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie klient jest zobowiązany do zgłoszenia uszkodzenia na adres email mprobiuro@gmail.com w terminie 24 godzin oraz kurierowi lub Poczcie Polskiej S.A. w momencie przyjmowania paczki.

VI. Odstąpienie od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby mprostore.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu) lub na adres mprobiuro@gmail.com

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Po wysłaniu pisma o odstąpieniu umowy, towar należy odesłać jak najszybciej na adres podany w punkcie 1.

Zwrotowi nie podlegają rzeczy z wykonanym indywidualnym zdobieniem (nadrukiem, napisem, haftem itp.) oraz wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Przed odesłaniem przedmiotów prosimy o kontakt mailowy. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Odsyłane produkty nie mogą być w żaden sposób zniszczone. Odsyłane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania. Podstawą zwrotu jest paragon lub inny dowód zakupu (Faktura), prosimy dołączyć go do paczki. Prosimy także o mailowe podanie numeru konta, na które ma być przelany zwrot.
– Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, z indywidualnym zdobieniem itp.), będzie odesłany na koszt Konsumenta.
– Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cechy i funkcjonowania rzeczy.
Produkty z widocznymi śladami użytkowania, prania, brudne, „z zapachami” (np. kremy, perfumy), dziurami w materiale, nienadające się do dalszej odsprzedaży będą traktowane jako towary o zmniejszonej wartości rzeczy do nawet 0%..

VII.Reklamacje

Reklamacji nie podlegają:
– odzież z wadami jawnymi, widoczne w dniu zakupu, o których kupujący wiedział (art. 7 ustawy z dnia 27.VII.2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 141, poz. 1176),
– odzież posiadającą uszkodzenia mechaniczne (wydarcia, otarcia, inne uszkodzenia mechaniczne oraz niewłaściwe dopasowanie odzieży), a także uszkodzenia mechaniczne nadruków i elementów ozdobnych,
– wygoda odzieży,
– naturalne zużycie się odzieży,
– odzież wyprana w temperaturze wyższej niż 30 stopni oraz przy stosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących,

Podstawą reklamacji jest paragon lub inny dowód zakupu, prosimy dołączyć go do paczki. Przed odesłaniem przedmiotów w ramach reklamacji prosimy o kontakt mailowy. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Przyjęcie reklamacji nie oznacza jej rozpatrzenia. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane po dotarciu przedmiotów do Sprzedającego w ciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, koszty wymiany przedmiotów w całości pokrywa Sprzedający. (Warunkiem pokrycia kosztów wymiany jest odesłanie przez Kupującego przedmiotów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem oraz przesyłek za pośrednictwem innych firm kurierskich.) Prosimy także o mailowe podanie numeru konta, na które ma być przelany zwrot. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sprzedającego koszty przesyłki oraz koszty związane z ponownym odesłaniem przedmiotów do Kupującego pozostają po stronie Kupującego. Prosimy o wpłatę kwoty na ponowną wysyłkę na nasz rachunek bankowy.

VIII. Pozasądowe rozpatrzenia sporów

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Odstąpienie od umowy

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (z wyłączeniem kosztów wysyłki).

Zwrotowi nie podlegają rzeczy z wykonanym indywidualnym zdobieniem (nadrukiem, napisem, haftem itp.) oraz wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Przed odesłaniem przedmiotów prosimy o kontakt mailowy. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Odsyłane produkty nie mogą być w żaden sposób zniszczone. Odsyłane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania. Podstawą zwrotu jest paragon lub inny dowód zakupu, prosimy dołączyć go do paczki. Prosimy także o mailowe podanie numeru konta, na które ma być przelany zwrot.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym www.mprostore.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres MPRO Maćkowski Przemysław, ul. Boczna 15 A, 95-200 Pabianice.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]

MPRO Maćkowski Przemysław,
ul. Boczna 15 A, 95-200 Pabianice

Ja…………………………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych

rzeczy…………………………………………………………….., numer oferty…………………………………. .

Data zawarcia umowy to…………………., data odbioru……………………….. .

Imię i nazwisko……………………….

Nr Konta …………………………….

Adres………………………………..

Data…………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

Pokrywa kupujący.